"Το Αικίντο είναι ο δρόμος της μη αντίστασης και ως εκ τούτου είναι ανίκητο εξ'ορισμού. Υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα δεν έχουν καμμία συνέπεια. Απλά και μόνον οι έχοντες την πρόθεση να πολεμήσουν με αυτόν που ενσαρκώνει το συμπαντικό νόμο, επικεντρώνουν την σκέψη τους στην παραβίαση της αρμονίας της ίδιας της φύσης. Το άτομο με κακά και επιβλαβή συναισθήματα, έχει νικηθεί πριν ακόμη κάνει την πρώτη κίνηση. Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης έχει ήδη κριθεί."

O'Sensei

Εκδηλώσεις

Περιγραφή του Αϊκίντο

Αν και η τέχνη του Αϊκίντο είναι δύσκολο να περιγραφεί καθώς -όπως και σε κάθε άλλη τέχνη- η προσωπική εμπειρία είναι αυτή που δίνει την καλύτερη εικόνα, μπορεί κανείς να πει ότι το υλικό το οποίο καλείται ο ασχολούμενος να μάθει και να εφαρμόσει χωρίζεται στις παρακάτω πέντε ενότητες


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Πρόκειται για ειδικούς τρόπους αναπνοής για όλο το σώμα σε συνδυασμό με ειδική κινησιολογία για διάταση των αρθρώσεων, αναγκαίες για την μελέτη στο Αϊκίντο. Συνήθως εκτελούνται για τα πρώτα 15-30 λεπτά κάθε μαθήματος.

¶οπλες τεχνικές

Πρόκειται τον κορμό του Αϊκίντο και για ένα σημαντικό μέρος της κληρονομιάς του -υπάρχει μάλιστα μια σχολή Αϊκίντο που διδάσκει μόνο τις άοπλες τεχνικές (ή τάι ζούτσου -taijutsu) εκτιμώντας ότι εκεί βρίσκεται η ουσία της τέχνης. Ακόμα και αν δε φτάσει πάντως κάποιος σε μια τόσο ακραία τοποθέτηση, οι άοπλες τεχνικές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του Αϊκίντο και χωρίζονται σε:


α) Πτώσεις (ουκέμι ουάζα - ukemi waza)
β) Ρίψεις (νάγκε ουάζα - nage waza)
γ) Ακινητοποιήσεις (οσάε ουάζα -osae waza)
δ) ¶μυνα εναντίον ενός αντιπάλου
ε) ¶μυνα εναντίον περισσότερων αντιπάλων (ραντόρι - randori)


Τα παραπάνω μπορούν να εκτελεστούν είτε από όρθια στάση (τάτσι ουάζα -tachi waza), είτε από γονατιστή (σουάρι ουάζα -suwari waza) είτε από γονατιστή για τον αμυνόμενο και όρθια για τον επιτιθέμενο (χάνμι χαντάτσι ουάζα -hanmi handachi waza). Οι τεχνικές εκτελούνται είτε βάσει σεναρίου (όπου και οι δύο ασχολούμενοι γνωρίζουν ποια θα είναι η επίθεση και ποια η άμυνα), είτε ημι-ελεύθερα (γνωστή η επίθεση αλλά όχι η άμυνα και το αντίστροφο), είτε εντελώς ελεύθερα (άγνωστη επίθεση και άγνωστη άμυνα). Μια γενική ονομασία για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, είναι τζίου ουάζα (jiyu waza).

Ένοπλες τεχνικές

Οι τεχνικές των όπλων αποτελούν επίσης σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας του Αϊκίντο καθώς (α) εξηγούν καλύτερα στον ασχολούμενο την καταγωγή του Αϊκίντο (κάποιες από τις άοπλες τεχνικές προέρχονται από κινήσεις της ξιφομαχίας) (β) προσφέρουν καλύτερη αίσθηση της σωστής απόστασης μεταξύ των συμπλεκομένων και της καλύτερης ισορροπίας και σωστής στάσης. Οι τεχνικές των όπλων χωρίζονται σε:


α) Επαναλαμβανόμενες κινήσεις (σουμπούρι - suburi) για απόκτηση κατάλληλης στάσης και τεχνικής.
β) Κάτα (kata) δηλαδή σειρές κινήσεων βάσει ενός συγκεκριμένου σεναρίου τις οποίες ο ασχολούμενος εκτελεί μόνος.
γ) Προεπιλεγμένες κινήσεις κούμι (kumi) όπου οι δύο οπλισμένοι εκτελούν ένα σενάριο άμυνας και επίθεσης.
δ) ¶οπλη άμυνα εναντίον ενός οπλισμένου αντιπάλου (με κεν, τζο, τάντο) και αφοπλισμός του αντιπάλου.
στ) Ένοπλη άμυνα εναντίον ενός άοπλου αντιπάλου (όπου ο ένοπλος διατηρεί το όπλο του).
ζ) ¶οπλη άμυνα εναντίον περισσότερων οπλισμένων αντιπάλων (ραντόρι - randori).
η) Ένοπλη άμυνα εναντίον περισσότερων οπλισμένων αντιπάλων (ραντόρι - randori).

Ειδικές κινήσεις για την ανάπτυξη του Κι

Οι ειδικές κινήσεις αυτές έχουν στόχο την ανάπτυξη της εσωτερικής δύναμης που αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους για την ανάπτυξη του Αϊκίντο. Οι κινήσεις αυτές επιτυγχάνουν έναν ιδιαίτερο τρόπος αναπνοής (Ki breathing), ισορροπίας και κίνησης οι οποίες εκτελούνται είτε από τον κάθε ασχολούμενο ξεχωριστά, είτε σε ζευγάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ειδικές κινήσεις Κι μπορούν να εκτελεστούν και από ανθρώπους που δεν ασχολούνται με το Αϊκίντο για επίτευξη γενικότερης ευμάρειας και υγείας.

Καθιστός Διαλογισμός - Ζαζέν

Πρόκειται για καθιστό ήσυχο διαλογισμό (ακινησία σε θέση καθίσματος με τον παραδοσιακό Ιαπωνικό τρόπο) για μερικά λεπτά της ώρας πριν την έναρξη της μελέτης και μετά το τέλος της. Πολύ συχνά, συνδυάζεται και με διαφορετικούς τρόπους αναπνοής.


Σύνδεσμοι

Akikai Foundation

Aikicosmos


Ελληνικός Όμιλος Αϊκίντο

FukuShinKan Dojo, 3ης Σεπτεμβρίου 144, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 8811768 (Δευτέρα - Παρασκευή 18:30 - 20:30)
Email :