"Το Αικίντο είναι ο δρόμος της μη αντίστασης και ως εκ τούτου είναι ανίκητο εξ'ορισμού. Υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα δεν έχουν καμμία συνέπεια. Απλά και μόνον οι έχοντες την πρόθεση να πολεμήσουν με αυτόν που ενσαρκώνει το συμπαντικό νόμο, επικεντρώνουν την σκέψη τους στην παραβίαση της αρμονίας της ίδιας της φύσης. Το άτομο με κακά και επιβλαβή συναισθήματα, έχει νικηθεί πριν ακόμη κάνει την πρώτη κίνηση. Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης έχει ήδη κριθεί."

O'Sensei

Εκδηλώσεις

Ονεγκάι Σιμάσ(ου) και Ντόμο Αριγκάτο


Οι φράσεις Ονεγκάι Σιμάσου (Onegai Shimasu) και Ντόμο Αριγκάτο Γκοζαϊμάσιτα (Domo Arigato Gozaimashita) είναι οι πρώτες τις οποίες καλείται να μάθει κάποιος ασχολούμενος στο Αϊκίντο. Πρόκειται για φράσεις της καθομιλουμένης Ιαπωνικής γλώσσας οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μέρος της παράδοσης στις πολεμικές τέχνες.

Η φράση "Ονεγκάι Σιμάσου" είναι δύσκολο να μεταφραστεί στα ελληνικά. Το δεύτερο μέρος της (σιμάσου -shimasu) είναι βασικά το ρήμα "σούρου" (suru) το οποίο σημαίνει "κάνω" στον ενεστώτα. Το "ονεγκάι" (onegai) προέρχεται από το ρήμα "νεγκάου" (negau) το οποίο κυριολεκτικά σημαίνει "προσεύχομαι σε κάτι" ή "εύχομαι να γίνει κάτι". Το "Ο" στην αρχή είναι ένα τιμητικό μόριο το οποίο κάνει τη φράση πιο "επίσημη"-αυτό δε σημαίνει ότι η συγκεκριμένη φράση λέγεται ποτέ χωρίς αυτό, εντούτοις αυτή είναι η σημασία του. Δε θα πρέπει να συγχέεται το "Ο" αυτό με το "Ο" που προηγείται του Σενσέι όταν αναφερόμαστε στον Μοριχέι Ουεσίμπα (Ο-Σενσέι). Το "Ο" εκείνο προφέρεται πιο πολύ σαν "Ου" και σημαίνει περίπου μεγάλο(ς).

Στην Ιαπωνική κουλτούρα, η φράση "Ονεγκάι Σιμάσου" χρησιμοποιείται σε διάφορες περιπτώσεις. Η βασική της έννοια είναι η μετάδοση καλής θέλησης σχετικά με το μέλλον των δύο ατόμων μεταξύ των οποίων ανταλλάσσεται. Έτσι, μερικές φορές μπορεί να σημαίνει "ελπίζω ότι η σχέση μας επιφυλάσσει καλά πράγματα για το μέλλον" ενώ μεταξύ των Ιαπώνων ανταλάσσεται την Πρωτοχρονιά ως μέρος της φράσης "κοτόσι μο γιοροσίκου ονεγκάι σιμάσου" (kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu) η οποία σημαίνει -περίπου- "εύχομαι αυτή τη χρονιά να κάνω καλά πράγματα. Αυτό είναι λίγο πολύ το νόημα.

Μία άλλη έννοια είναι αυτή του παρακαλώ, όπως για παράδειγμα "παρακαλώ επίτρεψέ μου να ασχοληθώ μαζί σου". Πρόκειται για μια παράκληση που χρησιμοποιείται συχνά προκειμένου να ζητήσουμε από κάποιον να μας δείξει, δίνοντάς του να καταλάβει ότι είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τις γνώσεις του. Αν κάποιος αισθάνεται πραγματικά ταπεινός μπορεί να πει τη φράση ως "ονεγκάι ιτασιμάσου" (onegai itashimasu) η οποία χρησιμοποιεί τον τύπο "κεντζγιούγκο" (kenjyougo) -δηλαδή τον πιο "ταπεινό" τύπο του ρήματος. Η χρήση αυτής της φράσης τοποθετεί αυτόν που τη λέει χαμηλότερα στην ιεραραχία από αυτόν στον οποίον απευθύνεται εκτός αν και εκείνος χρησιμοποιεί τον ίδιο τύπο οπότε το όλο πράγμα ενδέχεται να εκφυλιστεί σε μια "μονομαχία ταπεινοφροσύνης" αντίστοιχη με το "ποιος υποκλίνεται πιο βαθιά".

Για την προφορά της φράσης, μια μετεγγραφή θα μπορούσε να είναι: Ο νε γκάι σι μα σου Και αν θέλει να δώσει κανείς μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια, το τελευταίο "σου" είναι δασύ και ακούγεται πιο πολύ σαν "σ".

Η φράση "Ντόμο Αριγκάτο Γκοζαϊμάσιτα" είναι σχετικά εύκολη να εξηγηθεί. Βασικά σημαίνει "ευχαριστώ πάρα πολύ" και οι επιμέρους λέξεις μεταφράζονται ως:


Ντόμο = ευχαριστώ
Αριγκάτο = ευχαριστώ (ναι, ξανά -οι Ιάπωνες είναι κάπως πλεοναστικοί)
Γκοζαιμάσιτα = για κάτι που έγινε


Η προφορά της φράσης είναι περίπου: ντο μο άρι γκα του γκο ζάι μα σι τα

Αν μιλάμε σε κάποιον που είναι ίσος ή "χαμηλότερός" μας στην ιεραρχία μπορούμε να πούμε απλώς "αριγκάτο" ή "ντόμο" αν και το απλό "ντόμο" είναι κάπως πιο τραχύ και μπορεί να εκληφθεί και ως αγενές -κάτι σαν το αγγλικό "thanks".

Αν κάποιος είναι "υψηλότερος" στην ιεραρχία (πχ Σενσέι, σεμπάι) είναι σωστότερο να πούμε ολόκληρη τη φράση. Αν θέλουμε να κόψουμε κάτι από τη φράση, το ασφαλέστερο είναι να κοπεί το "ντόμο" και να πούμε απλώς "αριγκάτο γκοζαϊμάσιτα".


Σημείωση: Θα πρέπει να έχει κανείς κατά νου ότι το "ρ" δεν είναι το "ρέον ρ" που χρησιμοποιούμε στα ελληνικά με τη γλώσσα ελαφρώς καμπυλωτή (πχ νερρρρό). Το Ιαπωνικό "ρ" είναι κάτι μεταξύ "λ" και του αγγλικού "d".

Προκειμένου να είναι σαφές το τι σημαίνουν, περιλάβαμε στα κείμενα τις ερμηνείες που δίνει ο (Ιάπωνας) ασκούμενος στο Αϊκίντο Jun Akiyama στο web site το οποίο έχει δημιουργήσει για το Αϊκίντο με την ονομασία AikiWeb". Τα πρωτότυπα κείμενα βρίσκονται στις διευθύνσεις http://www.aikiweb.com/language/onegai.html και http://www.aikiweb.com/language/arigatou.html αντίστοιχα και η μετάφραση έχει γίνει κατόπιν αδείας του ίδιου του κ. Akiyama από τους υπευθύνους του site του ΕΟΑ.


Σύνδεσμοι

Akikai Foundation

Aikicosmos


Ελληνικός Όμιλος Αϊκίντο

FukuShinKan Dojo, 3ης Σεπτεμβρίου 144, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 8811768 (Δευτέρα - Παρασκευή 18:30 - 20:30)
Email :