"Το Αικίντο είναι ο δρόμος της μη αντίστασης και ως εκ τούτου είναι ανίκητο εξ'ορισμού. Υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα δεν έχουν καμμία συνέπεια. Απλά και μόνον οι έχοντες την πρόθεση να πολεμήσουν με αυτόν που ενσαρκώνει το συμπαντικό νόμο, επικεντρώνουν την σκέψη τους στην παραβίαση της αρμονίας της ίδιας της φύσης. Το άτομο με κακά και επιβλαβή συναισθήματα, έχει νικηθεί πριν ακόμη κάνει την πρώτη κίνηση. Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης έχει ήδη κριθεί."

O'Sensei

Εκδηλώσεις

Site Credits


Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Νίκος Κορρές




Visual Graphics

Γιώργος Κορρές




Συλλογή και οργάνωση περιεχομένου

Γρηγόρης Μηλιαρέσης




Μπάμπης Κεράνης



Μεταφράσεις

Κώστας Κανσίζ
Χριστόφορος Στοφορόπουλος
Σταύρος Τσάτσος





Μέρος του περιεχομένου προέρχεται από διάφορα web sites σχετικά με το Internet. Όπου συμβαίνει αυτό, έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να δοθεί άδεια από τον υπεύθυνο του εκάστοτε web site ή άλλου κατόχου των δικαιωμάτων του συγκεκριμένου υλικού. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το web site μπορείτε να επικοινωνήσετε με την διεύθυνση




Για την δημιουργία του site χρησιμοποιήθηκαν:


jFlow Plus plugin απο WordImpressed

prettyphoto by Stéphane Caron.

Mega Drop Down Menu jQuery Plugin (Design Chemical)


Σύνδεσμοι

Akikai Foundation

Aikicosmos


Ελληνικός Όμιλος Αϊκίντο

FukuShinKan Dojo, 3ης Σεπτεμβρίου 144, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 8811768 (Δευτέρα - Παρασκευή 18:30 - 20:30)
Email :