"Το Αικίντο είναι ο δρόμος της μη αντίστασης και ως εκ τούτου είναι ανίκητο εξ'ορισμού. Υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα δεν έχουν καμμία συνέπεια. Απλά και μόνον οι έχοντες την πρόθεση να πολεμήσουν με αυτόν που ενσαρκώνει το συμπαντικό νόμο, επικεντρώνουν την σκέψη τους στην παραβίαση της αρμονίας της ίδιας της φύσης. Το άτομο με κακά και επιβλαβή συναισθήματα, έχει νικηθεί πριν ακόμη κάνει την πρώτη κίνηση. Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης έχει ήδη κριθεί."

O'Sensei

Εκδηλώσεις

Fukushinkan Dojo


Η πρόσοψη του Fukunshinkan Dojo (Kamiza) Οπλοβαστοί O χώρος που στεγάζεται το Fukushinkan dojo. Ο τοίχος με τους οπλοβαστούς

Κοπή πίττας του Ελληνικού Ομίλου Αϊκίντο στο Fukushinkan Dojo


Κοπή πίττας Κοπή πίττας Κοπή πίττας Κοπή πίττας Κοπή πίττας

Σεμινάριο Αϊκίντο με τον Tomohiro Mori 6th dan Shihan Aikikai


Σεμινάριο Αϊκίντο με τον Tomohiro Mori 6th dan Shihan Aikikai στο Σ.Ε.Φ (16-18 Νοε 2012) Σεμινάριο Αϊκίντο με τον Tomohiro Mori 6th dan Shihan Aikikai στο Σ.Ε.Φ (16-18 Νοε 2012) Σεμινάριο Αϊκίντο με τον Tomohiro Mori 6th dan Shihan Aikikai στο Σ.Ε.Φ (16-18 Νοε 2012) Σεμινάριο Αϊκίντο με τον Tomohiro Mori 6th dan Shihan Aikikai στο Σ.Ε.Φ (16-18 Νοε 2012) Σεμινάριο Αϊκίντο με τον Tomohiro Mori 6th dan Shihan Aikikai στο Σ.Ε.Φ (16-18 Νοε 2012) Σεμινάριο Αϊκίντο με τον Tomohiro Mori 6th dan Shihan Aikikai στο Σ.Ε.Φ (16-18 Νοε 2012) Σεμινάριο Αϊκίντο με τον Tomohiro Mori 6th dan Shihan Aikikai στο Σ.Ε.Φ (16-18 Νοε 2012)

Επίδειξη Πολεμικών Τεχνών υπο την αιγίδα της Ιαπωνικής Πρεσβείας


Επίδειξη Πολεμικών Τεχνών Επίδειξη Πολεμικών Τεχνών Επίδειξη Πολεμικών Τεχνών Επίδειξη Πολεμικών Τεχνών Επίδειξη Πολεμικών Τεχνών Επίδειξη Πολεμικών Τεχνών Επίδειξη Πολεμικών Τεχνών

O'Sensei


O'Sensei O'Sensei O'Sensei O'Sensei O'Sensei O'Sensei O'Sensei O'Sensei O'Sensei O'Sensei O'Sensei Η οικογένεια Ueshiba

Kisshomaru Ueshiba


Kisshomaru Ueshiba Kisshomaru Ueshiba Kisshomaru Ueshiba Kisshomaru Ueshiba Kisshomaru Ueshiba Kisshomaru Ueshiba Kisshomaru Ueshiba Kisshomaru Ueshiba

Doshu


Doshu Moriteru Ueshiba και Waka Sensei Doshu Moriteru Ueshiba και Waka Sensei Doshu Moriteru Ueshiba Doshu Moriteru Ueshiba Doshu Moriteru Ueshiba Doshu Moriteru Ueshiba και Waka Sensei Doshu Moriteru Ueshiba Doshu, Waka Sensei και ο γιός του Hiroteru Doshu Moriteru Ueshiba

Waka Sensei


Waka Sensei Waka Sensei Waka Sensei Waka Sensei Waka Sensei Waka Sensei

Σύνδεσμοι

Akikai Foundation

Aikicosmos


Ελληνικός Όμιλος Αϊκίντο

FukuShinKan Dojo, 3ης Σεπτεμβρίου 144, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 8811768 (Δευτέρα - Παρασκευή 18:30 - 20:30)
Email :