"Το Αικίντο είναι ο δρόμος της μη αντίστασης και ως εκ τούτου είναι ανίκητο εξ'ορισμού. Υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα δεν έχουν καμμία συνέπεια. Απλά και μόνον οι έχοντες την πρόθεση να πολεμήσουν με αυτόν που ενσαρκώνει το συμπαντικό νόμο, επικεντρώνουν την σκέψη τους στην παραβίαση της αρμονίας της ίδιας της φύσης. Το άτομο με κακά και επιβλαβή συναισθήματα, έχει νικηθεί πριν ακόμη κάνει την πρώτη κίνηση. Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης έχει ήδη κριθεί."

O'Sensei

Εκδηλώσεις

Σκοπός του Ελληνικού Ομίλου Αϊκίντο


Σκοπός του ομίλου είναι η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και ταυτόχρονα η δημιουργία ισχυρών χαρακτήρων και εξευγενισμένων προσωπικοτήτων μέσω της έμπρακτης μελέτης στο Αϊκίντο, την πολεμική τέχνη της ειρήνης και της αγάπης.

Μέσω της μελέτης της τέχνης αναπτύσσονται η αυτοπειθαρχία, η ισχυρή θέληση, η υπευθυνότητα, η υπομονή, η επιμονή, το θάρρος, ο αυτοέλεγχος, η ανεξικακία, η πραότητα και ο αλτρουισμός.

Με τη συμμετοχή στην κινητική έκφραση και στις ειδικά προσαρμοσμένες σωματικές δραστηριότητες συντελείται η ανάπτυξη επικοινωνίας, συνεργατικότητας, ομαδικότητας και θετικής αντιμετώπισης της ζωής.

Η ενασχόληση με την τέχνη δεν είναι μέσον εγωιστικής προβολής και ενίσχυσης της υπερηφάνειας, της έπαρσης και της αλαζονείας αλλά καλλιεργεί την μετριοφροσύνη και το αίσθημα της συνεισφοράς και της προσφοράς.

Παράλληλος σκοπός του επίσης είναι η συμβολή στη διατήρηση και διάδοση της ευγενούς άμιλλας, σε συνδυασμό με την αγαστή συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς ομίλους, ομοσπονδίες και οργανισμούς. Η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, συμβάλλει στην προώθηση του ειρηνιστικού πνεύματος και στην εμβάθυνση και διάδοση του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιαπωνίας.


Σύνδεσμοι

Akikai Foundation

Aikicosmos


Ελληνικός Όμιλος Αϊκίντο

FukuShinKan Dojo, 3ης Σεπτεμβρίου 144, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 8811768 (Δευτέρα - Παρασκευή 18:30 - 20:30)
Email :