"Το Αικίντο είναι ο δρόμος της μη αντίστασης και ως εκ τούτου είναι ανίκητο εξ'ορισμού. Υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα δεν έχουν καμμία συνέπεια. Απλά και μόνον οι έχοντες την πρόθεση να πολεμήσουν με αυτόν που ενσαρκώνει το συμπαντικό νόμο, επικεντρώνουν την σκέψη τους στην παραβίαση της αρμονίας της ίδιας της φύσης. Το άτομο με κακά και επιβλαβή συναισθήματα, έχει νικηθεί πριν ακόμη κάνει την πρώτη κίνηση. Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης έχει ήδη κριθεί."

O'Sensei

Εκδηλώσεις

Shidoin / Fukushidoin / Jyoshu

Ο Ελληνικός Όμιλος Αϊκίντο ακολουθεί την ιεραρχία των τριών βαθμίδων Shidoin / Fukushidoin / Jyoshu, που τηρείται γενικά στον κόσμο του Αϊκίντο, πλήρως εναρμονισμένος με τον τρόπο οργάνωσης του Aikikai Hombu. Σήμερα, στον Ελληνικό Όμιλο Αϊκίντο τις θέσεις Shidoin / Fukushidoin / Jyoshu, κατέχουν οι :


Shidoin

Χ.Κεράνης 5o Dan Aikikai

Fukushidoin

Α. Λέττας 3o Dan Aikikai
Κ. Ζήσος 3o Dan Aikikai
Η. Λάγκας 2o Dan Aikikai
B. Παπαδέας 2o Dan Aikikai

Jyoshu

Χρ. Στοφορόπουλος 1ο Dan Aikikai

Σύνδεσμοι

Aikikai Foundation

Aikicosmos


Ελληνικός Όμιλος Αϊκίντο

FukuShinKan Dojo, 3ης Σεπτεμβρίου 144, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 8811768 (Δευτέρα - Παρασκευή 18:30 - 20:30)
Email :