"Το Αικίντο είναι ο δρόμος της μη αντίστασης και ως εκ τούτου είναι ανίκητο εξ'ορισμού. Υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα δεν έχουν καμμία συνέπεια. Απλά και μόνον οι έχοντες την πρόθεση να πολεμήσουν με αυτόν που ενσαρκώνει το συμπαντικό νόμο, επικεντρώνουν την σκέψη τους στην παραβίαση της αρμονίας της ίδιας της φύσης. Το άτομο με κακά και επιβλαβή συναισθήματα, έχει νικηθεί πριν ακόμη κάνει την πρώτη κίνηση. Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης έχει ήδη κριθεί."

O'Sensei

Εκδηλώσεις

Επισημάνσεις & Οδηγίες για τις Εξετάσεις

Η συμμετοχή στις εξετάσεις δεν είναι υποχρεωτική και δε σηματοδοτεί κάτι άλλο πέραν της "απόδειξης" ότι ο ασχολούμενος έχει κατανοήσει ικανοποιητικά (για το χρόνο ενασχόλησής του) τις απαραίτητες τεχνικές. Καθώς το Αϊκίντο είναι στην πραγματικότητα ισόβια ενασχόληση, οι βαθμίδες κίου από την 7η ως την 1η κίου (αλλά και τα επίπεδα ντάν) είναι περισσότερο ένας προσωπικός δείκτης προόδου και ένας τρόπος έκφρασης της προσωπικής επιδεξιότητας.

Οι εξετάσεις κίου διεξάγονται στο Fukushinkan Dojo, ενώ το ρόλο του συνεργάτη των εξεταζόμενων (ούκε) παίζουν άλλοι ασχολούμενοι τουλάχιστον ένα επίπεδο άνω του εξεταζομένου, ώστε ο ασχολούμενος να μπορεί να επιδείξει τις γνώσεις του όσο πιο καθαρά γίνεται -για το λόγο αυτό, ο ΕΟΑ παρακαλεί τους yudansa (κάτοχοι μαύρων ζωνών) να παρακολουθούν και να συμμετάσχουν όλοι τις εξετάσεις.

Επίσης δε θα πρέπει να παραβλέπεται ότι καθώς κάποιοι εξεταζόμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τις εξετάσεις με αμηχανία, η παρουσία των yudansa (κάτοχοι μαύρων ζωνών) δίνει έναν τόνο επισημότητας που αντισταθμίζει την αμηχανία αυτή τιμώντας τρόπον τινά τους εξεταζόμενους.

Στις εξετάσεις η είσοδος θεατών είναι ελεύθερη στο μέτρο που ενθαρρύνει τους εξεταζόμενους. Επίσης, επιθυμητή είναι η παρακολούθηση των εξετάσεων από όλους τους ασχολούμενους, τόσο για λόγους ενθάρρυνσης των εξεταζόμενων, όσο και για δική τους εξοικείωση με τη διαδικασία των εξετάσεων, η οποία είναι η ακόλουθη:


1. Η επιτροπή εξετάσεων ανακοινώνει τα ονόματα των εξεταζόμενων για το χαμηλότερο κίου και ο κάθε εξεταζόμενος όταν ακούσει το όνομά του, απαντά "άι σενσέι", χαιρετά από θέση σέιζα, σηκώνεται, παίρνει θέση απέναντι από το σόμεν κοιτάζοντας προς την κατεύθυνσή του και περιμένει. Μόλις κληθούν όλοι οι εξεταζόμενοι για το συγκεκριμένο κίου, ακολουθεί χαιρετισμός προ το σόμεν, χαιρετισμός προς την επιτροπή και στη συνέχεια οι εξεταζόμενοι ακολουθούν τις οδηγίες της επιτροπής για την εξέταση των γενικών ασκήσεων.


2. Για την εκτέλεση των τεχνικών η επιτροπή εξετάσεων καλεί ισάριθμους ούκε οι οποίοι ακολουθούν την ίδια διαδικασία χαιρετισμού σχηματίζοντας έτσι δύο σειρές (μαζί με τους εξεταζόμενους) απέναντι από το σόμεν. Εξεταζόμενοι και ούκε σχηματίζουν ζευγάρια και εν συνεχεία ακολουθούν τις οδηγίες της επιτροπής.


3. Σε πιο υψηλά κίου (αλλά και οποιαδήποτε στιγμή το κρίνει σκόπιμο), η επιτροπή εξετάσεων μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση κάποιων ούκε με άλλους ώστε οι συνεργάτες των εξεταζόμενων να είναι πάντοτε σε καλή κατάσταση και συνεπώς οι εξεταζόμενοι να μπορούν να δείξουν τις γνώσεις τους με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο.


4. Σε οποιαδήποτε στιγμή της εξέτασης, η επιτροπή εξετάσεων μπορεί να ζητήσει από τους εξεταζόμενους να δείξουν τεχνικές από προηγούμενα κίου -καθώς οι εξεταζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν τις τεχνικές αυτές, θα πρέπει να τις εκτελέσουν με την ίδια ακρίβεια που εκτελούν τις τεχνικές της ύλης για το κίου που εξετάζονται.


5. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης, οι εξεταζόμενοι και οι ούκε σχηματίζουν πάλι δύο σειρές απέναντι από το σόμεν, χαιρετούν και κάθονται πίσω ώστε να συνεχιστεί η εξέταση με το επόμενο κίου.


6. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται από την επιτροπή εξετάσεων λίγα λεπτά μετά το τέλος της εξέτασης του πιο προχωρημένου κίου.


7. Αν και δεν είναι υποχρεωτικό, συνηθίζεται με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου εξέτασης κίου, το κοινό (ασχολούμενοι και θεατές) να επιδοκιμάζουν τους εξεταζόμενους με χειροκρότημα, ως μια ελάχιστη επιβράβευση των ικανοτήτων τους. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι ακόμα και αυτή η διαδικασία οφείλει να είναι στα πλαίσια της κοσμιότητας που γενικά προωθεί ο ΕΟΑ -ως εκ τούτου, οι ασχολούμενοι που αποτελούν το κοινό παρακαλούνται να κάνουν χρήση της κρίσης τους και να μην υπερβάλλουν σε εκδηλώσεις επιδοκιμασίας, τόσο τη στιγμή της ολοκλήρωσης της εξέτασης, όσο (και πολύ περισσότερο) κατά τη διάρκειά της. Ειδικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι πάσης φύσεως σχολιασμοί αποθαρρύνονται καθώς αποσπούν τη προσοχή των εξεταζόμενων. Η μόνη πρακτική εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα είναι κατά τη διάρκεια του ραντόρι σε εξεταζόμενους του πρώτου κίου καθώς η φύση της εξέτασης είναι τέτοια που συνεπαίρνει τους θεατές αν και ακόμα και τότε, καλό είναι να κρατιέται στο μίνιμουμ.


8. Οι ασχολούμενοι (εξεταζόμενοι ή μη) παρακαλούνται να μεταφέρουν την οδηγία της παραγράφου 7 στους οικείους τους που τυχόν παρευρίσκονται ως θεατές των εξετάσεων. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι αν και επιτρέπεται μετά από σχετική άδεια, η λήψη φωτογραφιών, καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση φλας καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί στην καλύτερη περίπτωση ενοχλητικό και στη χειρότερη επικίνδυνο για τους εξεταζόμενους και τους συνεργάτες τους.


Σύνδεσμοι

Akikai Foundation

Aikicosmos


Ελληνικός Όμιλος Αϊκίντο

FukuShinKan Dojo, 3ης Σεπτεμβρίου 144, 5ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 8811768 (Δευτέρα - Παρασκευή 18:30 - 20:30)
Email :